Linköping 13-15 april 2018

Allt blir inte alltid som man har tänkt sig… Den här helgen skulle vi (tre par) ha varit i Helsingborg på en utbildning. Några dagar innan vår avresa fick vi veta att utbildningen var inställd. Besvikelse! Vi hade bokat hotell och ordnat med barnvakter och var väldigt peppade på att komma iväg. Utbildningen handlade om hur man lever i en liten församling och innehöll en del praktisk träning i att gå ut och berätta om sin tro för andra på stan. Sådant som vi egentligen redan gör… Så, plötsligt har vi en obokad helg (med barnvakt). Ganska snabbt bestämmer vi (två av de tre paren) oss för att boka hotell i Linköping istället och träffa en vän som är mycket ute på stan och pratar med människor om sin tro. Vi känner att vi har mycket att lära av dem som har mer erfarenhet, även om vi har tillhört vår kristna församling i många år så är det skillnad på teori och praktik. Många kyrkor har sina gudstjänster och vi som firar gudstjänst sitter i bänkarna och lyssnar på predikan och sjunger med i sångerna, men när det handlar om att verkligen lyda det som kallas för missionsbefallningen är vi inte speciellt aktiva: I Matteus 28:18-20 står det: Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” Det är lätt att man hamnar i det religiösa livet och tänker att prästen/pastorn får sköta det där med att göra folk till lärjungar. Men när man verligen vill gå med Gud och leva som en lärjunge till Jesus blir det viktigt att lyda och göra som han sa. Plötsligt känns inget annat så viktigt som att få berätta för andra om vad Jesus har gjort och vad Han betyder i våra liv. Vi började gå ut på stan för ett drygt år sedan och har upptäckt att Gud är med och bekräftar det vi säger med helanden och rena mirakel. Det blir så mycket lättare att berätta för någon om sin tro när man först får förmedla ett helande. En människa som har blivit helad från smärta och sjukdom är mycket mer intresserad av att veta vem Jesus är än någon som bara får höra vårt prat…

Under det år som gått sedan vi började be för människor på stan har vi sett mycket som inte kan bortförklaras. Jesus har gjort mirakel i människors liv! Det handlar om minst 8 tillfällen där ett ben har förlängts med 1-4 cm – Sådant hände inte förrän vi gick utanför vår kyrkolokal. Vi har minst två fall med skadade menisker (fotbollspelare i väntan på operation) som blivit ögonblickligen helade, sedan är det många fall av smärta i nacke, armar, ryggar, huvud mm som snabbt har blivit smärtfria. Vi, som ber, är inte speciella på något sätt. Vi är vanliga kyrkbänksnötare som tagit klivet ut ur vår bekvämlighetszon. Alla kristna som tagit emot den Helige Ande i sina liv kan göra detta. Jesus lovade att lärjungarna skulle få en Hjälpare, den Helige Ande när Jesus lämnade dem för att gå hem till Fadern i himlen. Det är samme Ande som uppväckte Jesus från döden.

Nåväl, efter att ha checkat in på Hotell Ekoxen begav vi oss iväg till McDonalds där vi hade stämt möte med vår kompis på fredagskvällen. När vi kom in där satt han upptagen med ett ungt par som fick höra budskapet om Jesus. När han var klar pratade vi lite innan vi började be tillsammans för kvällen. Ett bönemöte mitt i vimlet på McDonalds! Den här kompisen pratar verkligen med alla. Han vittnade om Jesus t.o.m. i toalettkön… Sedan vandrade vi iväg ut bland alla människor. Vi Vimmerbybor är vana vid att möta 10-20 personer på stan en vanlig vinterkväll, men här var det fullt av folk överallt. Vi började med att gå fram till ett gäng unga muslimer som till en början var ganska reserverade och sa emot oss, men efter en stund mjuknade samtalstonen och vi fick sprida Guds kärlek i gruppen. En kille fick sin nacke helad genom förbön. Hans kompis kallade det för placeboeffekt, men hur skulle det kunna vara det när killen precis före helandet säger: Sånt där funkar inte! Han trodde verkligen inte att han skulle bli bra och placeboeffekt handlar ju om att man tror på ett sockerpiller. Han blev i alla fall fri från sin smärta och han fick även hjälp med lite andra saker. Flera i gänget fick förbön och ytterligare en nacke blev smärtfri. Det är härligt att höra en muslim utropa: Grabbar, det funkar verkligen! Ja, Jesus funkar verkligen – Han är på riktigt. Muslimer vet också att Jesus har levt, men de tror att Han var en profet. Som kristna vet vi att Jesus är Guds son och att Han har dött som ett felfritt offer för våra synder och sjukdomar. Han har besegrat ondskan och lever nu i våra hjärtan. Vi var ute mellan kl. 19.30-23.00 och fick berätta för många om vår tro och vi fick också chansen att be för många. Det är inte bara böner mot smärta och skador. Människor har andra behov också och vi får hjälpa dem och möta dem med Jesu kärlek. Vi fick t.o.m. vittna för tre poliser mot slutet av kvällen…

Nästa dag hade vi bestämt oss för att hälsa på ett par vänner i Skänninge, som vi inte kände så väl, men ändå hade en stark längtan att få träffa. Det blev en härlig dag med bön och många historier om vad Gud har gjort för oss. Här blev också tillfälle att ge och ta emot profetiska tilltal när vi bad. Den Helige Ande kan ge oss kunskap om saker som vi omöjligt kan veta på något annat sätt och det är också ett bevis för Hans omsorg om oss. Vi tog även ett varv i Skänninge och fick tillfälle att prata med ett gäng ungdomar. Även här var en kille som blev av med en smärta i ryggen. De sa att de hade hört om Jesus i skolan, men det är inte rikgtigt detsamma som att bli berörd av Honom.

På lördagskvällen var det svårt att somna. Vi var fulla av intryck och upplevelser, glada  och samtidigt helt utmattade av alla möten med människor. Det tar på krafterna att utmana sig själv och våga gå fram till främmande människor för att säga att Jesus älskar dem, men det är SÅ värt det!

På söndagen hände också en del saker och någon fick förbön mitt i verkligheten. Vi upplevde att Gud hade andra planer för oss än vi hade tänkt den här helgen och på något sätt blev allt så mycket bättre än vi kunde tänka oss. Det blir så mycket mer liv i livet när man går med Gud!