Frälst?

Så här blir du frälst och börjar leva ditt nya liv tillsammans med Jesus:

1. Omvänd dig genom att erkänna att du gjort fel och är oförmögen att rädda dig själv.
Vänd dig bort från synden, d.v.s. allt som skiljer dig från Gud och be om förlåtelse. Börja gå med Gud, följ Jesus. Du kan läsa om livet med Gud i Bibeln.

2. Tro på Jesus. Välj att tro i ditt hjärta och bekänn med din mun att Jesus är Herre.

3. Låt döpa dig till Jesus Kristus genom nedsänkning i vatten. Då begraver du den gamla människan och uppstår som den nya människan i Kristus.

4. Ta emot den Helige Ande som en gåva. Med den Helige Ande får du kraft, kunskap och vishet att berätta för andra om Jesus. Den Helige Ande kallas Hjälparen. Han lär och påminner dig om allt som Jesus har sagt.

5. Sök en kristen gemenskap där du hittar vänner och kan växa i din nya tro. Lev livet tillsammans med andra kristna i vardagen och ha Jesus som förebild (Det kallas att vara en lärjunge). Läs Bibeln och be till (prata med) Gud.

Behöver du hjälp att ta dessa steg eller har frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Jesus är vägen, sanningen och livet